Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ana içeriğe atla

“ERİKLİ İLE DÜNYA SU GÜNÜ’NDE GELECEĞE YEŞİL BİR MİRAS” KAMPANYASI

“Erikli ile Dünya Su Günü’nde Geleceğe Yeşil Bir Miras” Kampanyası (“Kampanya”) 18 Mart 2024 – 24 Mart 2024 tarihleri arasında ve kampanyaya katılım sağlayan tüm CarrefourSA mağazalarında ve sanal marketinde geçerlidir. Kampanya kapsamında CarrefourSA mağazalarında ve sanal marketlerinde yapılacak Erikli su alımlarına toplamda 10.000 adet fidan bağışı yapılacaktır. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma faaliyeti için gerekli çalışmalarına başlayacak, en geç 31.05.2024 tarihine kadar 10.000 adet fidanın dikimini hava ve orman koşullarının uygunluğu doğrultusunda tamamlayacaktır.

Kampanya Şartlar ve Koşullar:

1/ KAMPANYA KAPSAMI

• Kampanya 18 Mart 2024 – 24 Mart 2024 tarihleri arasında tüm CarrefourSA şubelerinde ve sanal marketinde geçerlidir.

• Kampanya kapsamına tüm Erikli ürünleri dahildir.

•Kampanya kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü aracılığıyla 10.000 adet fidanın dikimi gerçekleştirecektir. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü en geç 31.05.2024 tarihine kadar 10.000 adet fidanın dikimini hava ve orman koşullarının uygunluğu doğrultusunda tamamlayacaktır.

• Kampanya stoklarla sınırlı olup, diğer ticari müşteriler bu kampanyanın kapsamı dışındadır.

• Bu kampanya MPİ iznine tabi değildir. Kampanyaya katılanlar kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.

• Erikli kampanyadan yararlandırmak için kişisel bilgileri talep edebilir.

• Kişisel tüm bilgiler Erikli Gizlilik İlkesi’ne uygun olarak muhafaza edilir.  Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik İlkeleri’ne ve Aydınlatma, KVKK metinlerine https://www.erikli.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-bildirimi adresinden ulaşabilirsiniz.

2/ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Erikli MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ: 444 0 222  

E-posta: musteri.hizmetleri@erikli.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Katılımcı Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Erikli” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz.  Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 2. Kişisel Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Erikli tarafından düzenlenen kampanyaya katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası için, tarafınıza ait isim soyisim, cep telefonu, e-posta adresi, adres online olarak düzenlenen kampanyaya katılım sağlanması kampanyanın düzenlemesi ve bu konudaki hukuki yükümlülüklerine yerine getirmesi amaçları ve kampanyanın kazanılması halinde iletişimimizin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla online kampanyanın düzenlenmesi için çalıştığımız bayi, satış noktaları, şirketler, etkinlikleri düzenleyen tedarikçi ve ajanslar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımız başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve eğitimin sağlandığı elektronik ortamda Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle; doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, e-posta, internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden toplanmaktadır.

 5. Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.erikli.com.tr/iletisim/kisisel-verilerin-korunmasi linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin musteri.hizmetleri@erikli.com.tr adresine veya

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.