Denetim Tesislerimiz

Erikli'de, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmek, dağıtım kanallarının hızlı, daha verimli ve kaliteli bir şekilde eksiksiz hizmet verebilmelerini sağlamak amacıyla etkin bir denetim sistemi uygulanmaktadır.

Erikli'nin sektördeki yerini farklılaştıran bir uygulama olarak karşımıza çıkan denetim programı, şirket politikaları çerçevesinde olabildiğince standart dağıtım kanalları oluşturabilmek için noktaların denetlenmesi, performanslarının ölçülmesi ve eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesini sağlayacak iyileştirme çalışmaları ile ilgili faaliyetleri içerir. 

Öncelikli hedef, denetim raporunda yer alan iyileştirilmesi gereken noktaların dağıtım kanalları yetkilileri ile görüşülerek, belirlenen standartların yakalanmasına çalışılması, iyileştirme sürecinin takip edilmesi, dağıtım noktasının müşteri iletişimi, denetim kriterleri, kampanya standartları konularında bilinçlendirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi, belirlenen aksiyonların yapılıp yapılmadığının kontrolü ve sürekli iyileştirme çerçevesinde yönlendirilmesidir.

Denetim programı, yıllık olarak 3'er aylık dönemler için planlanır. Denetimler, konusunda uzman bir ekip tarafından bölgesel şartlara ve denetim programına bağlı olarak gerçekleştirilir. Ayrı bir yapılanma içerisinde diğer bölümlerden bağımsız olarak çalışan Denetim Ekibi, şirketin diğer bölümlerine sağladığı sürekli bilgi akışı sayesinde iyileştirme çalışmalarının başlatılmasını destekleyerek, hızlı aksiyon alınmasını amaçlar.