Sağlıklı Ambalaj Sağlıklı Su

 • 1) SUDER: Damacana Su, Saklama Koşullarına Uygun Muhafaza Edilmeli!

  Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Adnan Çavuş, hızla büyüyen ambalajlı su pazarının önemli oyuncusu damacana ile ilgili tüketiciyi bilgilendiren açıklamalarda bulundu.

  Günümüz koşullarında ambalajlı su tüketiminin artması, tüketici açısından sağlıklı su kullanımına yönelik bilinçlenmeyi de beraberinde getirdiğinin kuşkusuz bir kanıtı. 2007 yılı verilerine göre sektörde kişi başına düşen yıllık tüketim oranı 96 litreyi buluyor. Adnan Çavuş, 2008 yılsonu verilerinde de sektörün %20'lik bir büyüme yakalayacağını belirtiyor. Kişi başı tüketimin 70 litrelik payını elinde tutan damacana su hakkında bilgi veren Adnan Çavuş; "Rakamlardan da anlayabileceğimiz gibi gündelik hayatımızın bu kadar içinde olan damacana sular, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak üretilmekte ve düzenli olarak denetlenmektedir" diyor. Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliklerine uygun olarak üretilen damacana suların, saklama koşullarının da ürünün kalitesi üzerine etkisinin tartışılmaz olduğuna dikkat çeken Çavuş, bu konuda tüketicileri SUDER olarak uyardı.

  Damacana Suyun Saklama Koşulları

  SUDER tarafından verilen bilgilere göre sağlıklı su tüketmek istiyorsanız, damacananızı belirlenen kriterlere göre muhafaza etmeniz gerekiyor. Öncelikle tükettiğiniz ambalajlı suyun Sağlık Bakanlığı tarafından izni olup olmadığına, etiketin üzerinde izin tarihi ve sayısının bulunup bulunmadığını kontrol etmek gerekiyor. Satın aldığınız suyun 4 ayrı yerinde etiketinde, gövdesinde kabartma yazıyla, emniyet bandında ve kapağında suyun markasının bulunmansın yanı sıra, yine etiket bilgilerinde cinsi, üretim adresi, suya uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametreler mutlaka yer almalıdır. İmal ve son kullanma tarihi, parti ve seri numarası, şirket logosunun ayrıca damacana ambalaj üzerinde kabartma ile yazıyor olması gerekiyor. Güvenlik bandına önemle dikkat etmek de suyu açanın ilk siz olduğunun göstergesidir. Diğer önemli bir konu ise; damacana su, direkt güneş ışığı almayan, yeterince havalandırılan temiz bir ortamda saklandığı sürece, değişime uğramadan en az 10 gün süreyle sağlıklı yapısını koruyor. Damacana suyu ayrıca serin ve kuru bir ortamda muhafaza etmek gerekiyor.

  Pompa temizliğine dikkat

  Damacana suyun kullanımının pratikliği açısından hemen hemen herkesin evinde mevcut pompaların temizliği, suyun ömrünün olabildiğince uzaması için önemli. Yaygın olarak kullanılan bu pompalar suda ciddi koku ve tat bozukluklarına neden olmakta. Su pompalarının iç kısmında bulunan körüklerin sürekli nemli olması buraya toz taneciklerinin yapışmasına sebep olabiliyor. Bu da zamanla birikerek ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Suda bu kötü tat ve kokuyu hissetmeye başladığınız anda pompayı yenilemeniz gerekmektedir.

  Dispensere dezenfeksiyon şart

  Su sebillerinin su ile temas eden bütün yüzeylerinin kullanıldığı ortam şartlarına göre belirlenecek sıklıkta tek tek sökülerek yıkanması ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutulması gerekiyor. Bu işlemin yeterli sıklıkta yapılmaması halinde su sebilinde oluşacak kirlilik suda istenmeyen tat ve kokuya neden olabiliyor.

 • 2) Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Adnan Çavuş: Damacana sularımız sağlıklı!

  Damacanaların insan sağlığını olumsuz etkilediği şeklinde basında yer alan haberlere tepki gösteren SUDER Başkanı Adnan Çavuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Uluslararası gelişmeleri ve ilgili tartışmaları yakından izlediklerini, insanların kesin bilimsel verilere ve sonuçlara dayanamayan haberler nedeniyle endişelenmemeleri gerektiğini " belirtti.

  Ürettiğimiz Sular Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Yönetmeliklerine Uygundur

  Türkiye'de şişelenen sular Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmakta ve tesisler Sağlık Bakanlığı ve il Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Ayrıca Tarım ve Köy işleri Bakanlığı su damacanalarında kullanılan polikarbonat dahil bütün ambalaj malzemelerine izin vermekte ve kontrollerini yapmaktadır.

  Ambalajların altında geri dönüşüm logosunun içinde yer alan rakamlar, ambalaj malzemesinin hangi materyalden yapıldığını göstermektedir. 3 rakamı polivinil klorürür (PVC), 7 rakamı ise polikarbonat (PC)'ı tanımlamaktadır. Tüm dünyada 50 yıldan uzun süredir yaygın olarak kullanılan bu malzemeler dünyada en güvenilir ve yetkili otoritelerce onaylı ambalaj materyalleridir.

  FDA ve EFSA'ya göre sağlığa zararlı bir durum yok
  Su damacanalarında problem yok

  SUDER Başkanı Adnan Çavuş, son zamanlarda basında yer alan damacanalarda bisfenol A maddesiyle ilgili yapılan haberlere yönelikte açıklamada da bulundu: Uluslararası alanda gıdalara katılan katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan bütün maddelerle ilgili tartışmaların zaman zaman kamuoyunda yaşandığını, ancak bugüne kadar polikarbonat üretiminde kullanılan bisfenol A' (BPA) nın insan sağlığını tehdit ettiğine ya da olumsuz etkilediğine ilişkin kesin bir bilimsel verinin olmadığının altını da çizdi.

  Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) de BPA'nın kullanıldığı polikarbonat plastikten yapılan ve gıda ile temas eden ürünlerin güvenli olduğunu basın bildirisi ile duyurmuşlardır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Temmuz ayında yaptığı açıklamada metabolizmalarının Bisfenol A maddesini tamamen bertaraf edebilecek kapasitede olduğunu ve insan sağlığı için risk oluşturmadığını bir kez daha teyit etmiştir.

  Ambalaj ve Gıda mevzuatımız dünya ile uyumlu

  Suder Başkanı Adnan Çavuş, açıklamasında gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin her birinin kullanımına, uzun araştırmalar sonucunda uluslararası kuruluşların düzenlemelerine göre izin verildiğine dikkat çekti. Suder Başkanı, WHO (Dünya Sağlık Organizasyonu) ve FAO (Dünya Gıda Tarım Organizasyonu)' nun ortak organizasyonu "Codex Alimentarius" Komisyonu, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) gibi en yetkin kuruluşların BPA'nın insan sağlığını olumsuz etkilediğine dair bir kararı olmadığını da sözlerine ekledi.

 • 3) SUDER: "Damacanalar Sağlıklı"

  Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER), son günlerde medyada yer alan damacana ambalaj malzemesi ile ilgili, iddiaları yanıtladı: "Polikarbon, sağlıklı suyun tüketicilerimize ulaşımı için uygun ve güvenli ambalaj malzemesidir." Sektörün alanında örgütlü tek sivil toplum kuruluşu olan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Adnan Çavuş, derneğin kamusal yararı ve sağlıklı su üretimi ve tüketimi konusunda gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük etmek amacıyla kurulduğunu belirtti. Adnan Çavuş, toplantıda, gıda sektörünün mihenk taşlarını tek çatı altında buluşturan SUDER'in temel hedeflerinden birinin de; tüketicileri sağlıklı doğal kaynak suyu tüketimine teşvik etmek olduğunu söyledi. Ayrıca, SUDER olarak amacımız, sektörde faaliyet gösteren tüm üreticilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun sağlıklı üretim yapmalarını sağlamaktır.

  Damacanalar ile İlgili İddialara Cevap

  Ambalajlı Su Sektöründe kişi başına düşen yıllık tüketim oranı 96 litreyi bulmakta. 96 litre tüketimin 70 litresini damacana su oluşturmakta. 2007 yılında damacana pazarında yıllık %5, PET su perakende pazarında %34, PET su ev dışı tüketim kanalında ise %20 büyüme oldu. Sektörün 2008 yılında da benzer ivme ile büyüyeceği öngörülüyor. Rakamlardan da anlayacağımız gibi hayatımızın bu kadar içinde olan damacana sularla ilgili bazı mecralarda yer alan iddialar, tüketicilerimizi gereksiz yere endişelendirmektedir. Adnan Çavuş sözlerine, ambalajların altında geri dönüşüm logosu içerisinde yer alan 3 ve 7 rakamlarının yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek devam etti. Çavuş, "Damacana su ambalajlarında kullanılan materyallerin simgesi olarak belirtilen, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Ambalaj Atıkları Yönetmeliği'nde yer alan bu rakamlardan 3 polivinil klorürü (PVC), 7 ise polikarbonu da içeren numaralandırılmamış diğer ambalaj malzemelerini ifade eder ve ambalajın, geri toplama sürecinde kolay ayırt edilmesi ve ambalaj materyali konusunda tüketicinin bilgilendirilmesi amacı ile gönüllü olarak yazılır. Bu rakamların, damacanaların sağlık açısından güvenilirliği ile hiçbir ilişkisi yoktur."

  SUDER Başkanı sözlerine şöyle devam etti: Bisfenol A son yıllarda özellikle Avrupa ve Amerika'da tartışma ve araştırma konusu olmuştur. BPA'nın (bisfenol A) kullanıldığı polikarbon plastikten yapılan ve gıda ile temas eden ürünlerin güvenli olduğu Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından farklı tarihlerde yapılan resmi açıklamalar ile bildirilmişti. Sonuç olarak, bu iddiaların hedef aldığı ambalaj malzemesi polikarbon, sağlıklı suyun tüketicilerimize ulaştırılması için uygun ve güvenli ambalaj malzemesidir. Sektörümüzde kullanılan ambalajlar, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak TC Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından gerekli BPA analizleri yapıldıktan sonra yine bakanlığın izni ve denetimi altındaki ambalaj tesislerinde üretilmektedir. Ürettiğimiz sular TC Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine uygundur. İşletmelerimiz Sağlık Bakanlığımızca ruhsatlandırılmakta ve tesisler Sağlık Bakanlığı ve il Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Tüketicilerimiz, TC Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine uygun olarak üretilen tüm ambalajlı su ürünlerini güvenle tüketmeye devam edebilirler.