Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ana içeriğe atla

ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş KAMPANYA KATILIMI KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Erikli Su ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (“Erikli” veya “Şirket”) olarak kampanyamıza katılımınız kapsamında kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz.

 

İşbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki haklarınız hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 

A.İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kanun’un 5. maddesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Aşağıda hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği konusunda bilgi verilmektedir:

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Amaçları

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

-Kimlik (ad – soyadı)

-İletişim (e-posta adresi, telefon numarası)

-İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi erişim kayıtları)

-Müşteri İşlem (kampanya katılım bilgileri)

-Hukuki İşlem (resmi otoritelerle yapılan yazışmalar, uyuşmazlık bilgileri)

- Kampanya katılım başvurunuzun alınması

- Kampanya şartlarına uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde katılım başvurunuzun tamamlanması

- Kampanyaya katılımınıza ilişkin sizinle iletişime geçilmesi

- Kampanyaya katılımınız sonucunda bir hak/promosyon kazanımı gerçekleştiği durumda ilgili hak/promosyona ilişkin ödeme ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi

- İkramiyelerin gönderimi için Milli Piyango İdaresi'ne bildirilmesi

Kanun m. 5/2 (c )

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

-Kimlik (ad – soyadı)

-İletişim (e-posta adresi, telefon numarası)

-İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi erişim kayıtları)

-Müşteri İşlem (kampanya katılım bilgileri)

-Hukuki İşlem (resmi otoritelerle yapılan yazışmalar, uyuşmazlık bilgileri)

-Hizmetler ile kampanyaya katılan kişilerin deneyiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,

-İş süreçlerinin incelenmesi ve denetlenmesi

Kanun md. 5/2 (f)

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

-Kimlik (ad – soyadı)

-İletişim (e-posta adresi, telefon numarası)

-İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi erişim kayıtları)

-Müşteri İşlem (kampanya katılım bilgileri)

-Hukuki İşlem (resmi otoritelerle yapılan yazışmalar, uyuşmazlık bilgileri)

-Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Kanun md. 5/2 (ç)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

-Kimlik (ad – soyadı)

-İletişim (e-posta adresi, telefon numarası)

-İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi erişim kayıtları)

-Müşteri İşlem (kampanya katılım bilgileri)

-Hukuki İşlem (resmi otoritelerle yapılan yazışmalar, uyuşmazlık bilgileri)

-Kampanya kapsamında hileli/hatalı başvuruların ve işlemlerin tespiti ve önlenmesi

-Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi

Kanun md. 5/2 (e)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

-Kimlik (ad – soyadı)

-İletişim (e-posta adresi, telefon numarası)

-İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi erişim kayıtları)

-Müşteri İşlem (kampanya katılım bilgileri)

-Hukuki İşlem (resmi otoritelerle yapılan yazışmalar, uyuşmazlık bilgileri)

-Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında kişisel verilerinizin, Grup Şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, iş süreçlerimizin yürütülmesinde Grup Şirketlerinin desteğinin alınması, Grup Şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile bu kapsamda denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Grup Şirketleri ile; yurt dışında yerleşik üçüncü taraflardan  (örneğin, bilgi teknolojileri altyapı desteği sağlayan firmalar) ürün/hizmet alımı amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması

Kanun m.9/1

İlgili kişinin açık rızası.

 

 

B. Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Yukarıda “A. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yine aşağıda belirtilen taraflarla paylaşıyoruz:  

Paylaşım Amacı

Paylaşılan Taraf

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için tedarikçiler ve iş ortaklarından ürün/hizmet desteği alınması. Açık rızanızı sağlamanız durumunda ayrıca, Grup Şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, iş süreçlerimizin yürütülmesinde Grup Şirketlerinin desteğinin alınması, Grup Şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile bu kapsamda denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki Grup Şirketleri ile; yurt dışında yerleşik üçüncü taraflardan (örneğin, bilgi teknolojileri altyapı desteği sağlayan firmalar) ürün/hizmet alımı amacıyla tedarikçiler ile veri paylaşılması.

Yurtiçi ve Yurtdışındaki Tedarikçiler, İş Ortakları ve Grup Şirketleri

Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılması sırasında Kanun’un 8. ve 9. maddesine uyum sağlanmaktadır.

 

C.Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan kampanya katılım formunu doldurmanız suretiyle otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

D. İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Kişisel verisi Erikli tarafından işlenen tüm gerçek kişiler, Kanun uyarınca Şirketimize başvurma ve Kanun’da sayılmış yasal haklarını kullanma hakkına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak üzere Şirketimize başvururken, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

  • Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarakmusteri.hizmetleri@erikli.com.tr e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.
  • Posta yoluyla, Derekızık Mahallesi Şelale Cad. Erikli Su Fabrikası Apt. No: 61 Kestel/Bursa adresine iletebilirsiniz.
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle, eriklisu@eriklisu.hs03.kep.tr KEP adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
  • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de haklarınızı kullanmak için ek yöntemler de belirtilmiştir. Dilerseniz bu Tebliğ’de belirtilen yöntemlerden birini de tercih edebilirsiniz.