Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ana içeriğe atla

Lezzetimizi Borçlu Olduğumuz Meskenimiz Uludağ’ı Tanıyalım

Erikli lezzetinin kaynağı Uludağ aynı zamanda 5 farklı iklimsel kuşağa ve 791 adet bitki türüne sahip eşsiz bir yaşam kaynağıdır. Biyolojik canlılık konusunda zengin bir mesken olan dağda yaşayan 30’dan fazla canlı türü sadece buraya özeldir. Farklı iklimsel kuşaklara ait canlıların ahenk içinde yaşayarak değerli bir eko sistem oluşturduğu Uludağ’dan çıkan Erikli, lezzetini binlerce yıllık bu doğa harikasına borçludur.

surd

Meskenimiz Uludağ İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz.

Erikli, lezzetini borçlu olduğu meskeni Uludağ’ın doğal mirasını, zenginliklerini ve biyoçeşitliliğini korumak amacıyla ‘Korumamız Gerekli İnisiyatifi’ni başlattı. İnisiyatif kapsamında T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin öncülüğünde Uludağ’da biyoçeşitliliğin tespit edilmesi ve korunması için saha çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nün rehberliğinde, Bursa için önemli gelir kaynaklarından biri olan kestane ağaçlarının korunması amacıyla sürdürülebilir tarım projesi yürütülüyor.

Şubat 2022 tarihinde başlatılan proje’nin ilk aşamasında, pek çok eşsiz türü barındıran Uludağ’ın biyoçeşitliliğinin bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi için T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi öncülüğünde saha çalışmaları düzenlendi. Erikli’nin Uludağ’da su üretimi için kullandığı kaynakların yer aldığı havzada T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz’ın öncülüğünde saha çalışmaları ve bu çalışmaları takiben laboratuvar çalışmaları yapıldı. Alınan sonuçlara göre benzersiz bir yaşam kaynağı olan Uludağ’da 51 familyaya ait 201 bitki türünün yayılış gösterdiği tespit edildi. Bu türlerden 44’ünün endemik olduğu, bunların arasından 15 türün dünyada sadece Uludağ’da görüldüğü belirlendi.

Uludağ’ın birbiriyle ahenk içerisinde yaşayan endemik bitkileri ve Bursa’nın doğal zenginliklerinin keşfedilmesini mümkün kılan saha çalışmaları, 14 Haziran 2022 tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılan Korumamız Gerekli Sergisi ile Bursalılarla buluştu. Erikli suyunun doğduğu ve lezzetini aldığı Bursa’nın bu özgün değerleri, Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz’ın saha çalışmalarından elde ettiği veriler ve eşsiz bitki türleri “Uludağ’ın Endemik ve Nadir Bitkileri” başlığı altında kitaplaştırılarak ölümsüzleştirildi. Korumamız Gerekli İnisiyatifi çerçevesinde yapılan saha çalışmaları ve sergi Bursa ile Uludağ’ın doğal mirasını koruma ve farkındalığı artırma yönünden sadece bir başlangıç noktası, bu yolculukta pek çok kilometre taşı aşılarak çarpıcı ve etki alanı büyük çalışmalar hayata geçirilmeye devam edilecek.

Uludağ’dır Erikli’nin lezzetini borçlu olduğu meskeni

#Korumamız Gerekli

erikli-logo

2025-2050 Yılları arası Taahhütlerimiz