Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ana içeriğe atla
kazananlar-kulubu

 

Kapsam:

HOD Customer Loyalty Programı projesi kapsamında dönem dönem yaşanan mevcut abone kayıplarının engellenmesi veya indirgenmesi amaçlanmaktadır. Oluşturulan yeni kampanyaların genellikle yeni aboneleri kazanmaya yönelik olmasından ötürü yeni abonelerin kazanılmasıyla birlikte bunun yanı sıra mevcut abone kayıplarının yaşanması sonucu bu kapsam ortaya çıkmış olup böylece mevcut abonelerin korunması hedeflenmektedir.

 

Geçerli Sipariş Kanalı:

Mevcut durumda siparişlerin geldiği 5 adet ana sipariş kanalı bulunmaktadır. Bunlar; IVR, Bayi, Mobil Uygulama, Trendyol Hızlı Market, CEC sipariş kanallarıdır. Müşteri ve alışveriş bilgilerinin doğruluğu açısından da Mobil Uygulama önem taşımaktadır. Bu sebeple HOD Customer Loyalty Programı, Erikli Mobil Uygulama sipariş kanalı ile verilen siparişler için hayata geçirilecektir.  Özel Fiyat Listesi olmayan (örnek: Kurumsal askeri noktalar) tüm müşteriler HOD Customer Loyalty Programı’ndan yararlanabilmelecektir.

 

İçerik:

Erikli Mobil Uygulaması üzerinden yürütülecek kurgu ile, mevcut müşterinin belirli ürünleri satın alması sonucu puan kazanması ve böylece biriken puanların ürün satın alınmasında kullanılabilmesi hedeflenmektedir

Puanlar ürün bazlı olarak belirlenecektir. Tüketicinin mevcut ürünleri satın alması sonucu ürün bazlı olarak belirlenen puanlar kazanılmalı, kazanılan puanlar biriktikçe Erikli Loyalty Puanı ödeme yöntemi ile biriken puanlar kullanılabilmelidir ve puanların harcandığı siparişten puan kazanılmamalıdır.

Kazanılan puanlar harcandığında, harcanan puan miktarı kadar en eski kazanılan puanlar üzerinden  azaltılmalıdır. Bu durumda puanların harcanma hareketinin takip ediliyor olması gerekmektedir. Tüketici Erikli Mobil Uygulaması üzerinden biriken puanlarını görebilmeli, seçilen hizmet noktası ve biriken puanlarına göre ise satın alınabilecek ürünler listelenmelidir.

Bu çerçevede kısmi puan toplama ve kısmi ödeme yöntemi olmamalıdır. Yani ödeme yapılacak olan bakiyenin bir kısmı puan ile kalanı ise başka bir ödeme yöntemi ile ödenememelidir. Tüketicinin satın almak istediği ürünlere biriken Erikli Loyalty Puanı yetmiyorsa ödeme alanında “Bakiye Yetersiz” uyarısı çıkmalıdır. Biriken puanların Mobil Uygulama’da gösterimi ve alınabilecek ürünlerin yine mobil uygulamada listelenmesi, puan yetersizliği noktasında uyarı gösterimleri Mobil Uygulama tarafından yapılacaktır.

Tüketiciler Erikli Mobil Uygulaması üzerinden seçili hizmet noktalarındaki tüm ürünlerden Erikli Loyalty Puanı kazanabilmekte ve kazanılarak biriken puanlar seçili hizmet noktalarında harcanabilmektedir. Bu kapsamda hizmet noktalarının da Customer Loyalty Programı’na dahil olması gerekmektedir. Customer Loyalty Programı’na dahil olan hizmet noktalarından kazanılan puanlar programa dahil olan herhangi bir hizmet noktasında kullanılabilir. Kazanılan puanların harcanabildiği hizmet noktalarında her ürünün puan karşılığı olmalıdır.  

Tüketici tarafından verilen siparişler “Teslim Edildi” statüsüne çekildikten sonra siparişte yer alan ürün kalemlerinden kazanılan toplam puan sisteme 3 takvim günü sonrasında yansımalı ve puanların sisteme yansımasının ardından tüketiciler kazanılan puanları harcayabilmelidir   Tüketici 1 gün içerisinde verdiği en fazla 3 adet “Teslim Edildi” statüsündeki siparişlerinden ve bir sipariş içerisindeki aynı ürün kaleminin en fazla 15 adetinden puan kazanabilmelidir.

CRM’de tanımlı ürünler için Erikli Loyalty Puanı belirlenmelidir. Ürünlere ilişkin puanlar sabittir fakat ürün bazlı olarak ilerleyen süreçlerde değişkenlik gösterebilmektedir. Ürün bazında değişen puanlar puanın başlangıç tarihi itibariyle gerçekleşen puan kazanımlarında uygulanmalıdır.

Mevcut sistemde yer alan tüm hizmet noktalarında aynı ürün aynı puana eş değer olmalıdır. Bu kapsamda tüketicinin alacağı ürün önem taşımaktadır. Sistemde bulunan mevcut ürünlerin içerisinde puan ile alınamayacak ürünler de olabilmektedir. Bu nedenle tüketicinin puan ile satın alabileceği ürünler Mobil Uygulama tarafından ayrı bir sayfa hazırlanarak gösterilebilir.

Siparişte yer alan ürünlerden puan kazanımı olduğu gibi, siparişin dip toplamından da puan kazanılabilir. (Örneğin; özel günlerde veya günün belirli saatlerinde verilen siparişlere +X puan eklenecektir.

Erikli Loyalty Puanı satın alınamamalıdır, bu sebeple tüketicinin ürün alarak puan kazanması esastır. Geçmiş siparişlerim bölümünden ise geçmişte hangi üründen kaç Erikli Loyalty Puanı kazanıldığı ve kullanıldığı Mobil Uygulama tarafından görüntülenebilir.

Tüketicinin vermiş olduğu son siparişin ardından 1 sene içerisinde Trendyol Hızlı Market sipariş kanalı hariç hiçbir harekette bulunulmuyorsa tüketici bazında kazanılan Erikli Loyalty Puanları silinmelidir. Belirli bir zaman sonra silinen Erikli Loyalty Puan bilgileri ise Erikli Mobil Uygulama üzerinden görüntülenebilmelidir. “Hatalı Teslim” ve “İptal” statüsüne çekilmiş siparişlerden kazanılan Erikli Loyalty Puanları da silinebilmelidir. Bu durumda manuel silinmeyi gerektiren müdahalelerde ilgili yetki belirli bir yetki grubuna bağlanabilecektir.

Kazanılan puanların standart olarak 24 ay ömrü olmalıdır (Puan ömürlerine ilişkin girişlerin tamamının gün cinsinden girileceği varsayılmaktadır: 24 ay=730 gün). Bu sebeple kazanılan puanlar ancak 24 ay içerisinde harcanabilir. Örneğin, 25.07.2023 tarihinde kazanılan puanlar 25.07.2025 tarihinde silinmelidir. Fakat bazı kampanyalar bazında puan kazanımı ve harcanımı durumu dönem bazlı olabilmektedir. Özel günlerden kazanılan puanların öncelikli harcanması için bu puan kayıtlarına bir işaret alanı eklenecektir

Customer Loyalty Programı, diğer mevcut kampanyalar ile birleştirilemez. Bir sipariş ürününe herhangi bir kampanya uygulanmış ise ilgili ürün Customer Loyalty Programı Kampanyası’ndan yararlanamamalıdır (puan kazanım kampanyaları hariç). Kampanya uygulanması sonucunda indirim uygulanan ve bedelsiz olan ürünlerden puan kazanımı olmamalıdır.

Tüketicilerin kazanmış olduğu Erikli Loyalty Puanları başka bir tüketiciye devredilemez.